خانه صادرات تخصصی بایگانی براساس دسته بندی خاویار
خاویار صادرات تخصصی
صادرات خاویار ایران خاویار تخم ماهیان خاویاری و از گرانترین غذاهای جهان است. دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان بیش از ۹۰ درصد خاویار جهان را تأمین می‌کند. از این رو صادرات خاویار از ایران می تواند درآمد و ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد. فیل‌ماهی، تاس‌ماهی روسی یا چالباش، تاس‌ماهی ایرانی یا […]