زعفران صادرات تخصصی قوانین و مقررات مدیا

قوانین جدید صادرات زعفران

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات زعفران بدون ارزش‌افزوده نخواهیم داشت و صادرات فله و محموله‌های کوچک زعفران نیز دیگر نخواهیم داشت و تنها کسانی می‌توانند زعفران را صادر کنند که شورای ملی زعفران آنها را مورد تایید قرار دهد.

 

https://youtu.be/tBIXyzvTKrQ

نوشته های مرتبط