خانه برچسب نوشته ها اروپا
اروپا کشورهای هدف
 ایران هجدهیمن کشور پهناور جهان و دومین کشور پهناور خاورمیانه و در میان کشورهای جهان، دارای بزرگ ترین میدان گاز طبیعی و چهارمین دخایر نفتی است. ایران از نظر نعمت های خدادادی، کشوری بسیار غنی است به طوریکه وجود همزمان دریاهایی بزرگ مانند خزر و عمان و خلیج فارس، وجود کویر، گرم و خشک بودن […]
اروپا خشکبار صادرات تخصصی
خشکبار ایران از پرفروش ترین محصولات ایران در دنیا است، و 5 درصد از میزان کل صادرات مربوط به صادرات خشکبار می باشد؛ بر اساس آمار موجود، صادرات خشکبار ایران سالانه بیش از دو میلیارد دلار است؛ 50 کشور دنیا بازار فروش خشکبار ایران هستند. بر اساس آمار اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در هفت ماهه اول […]